O nás - ako pracujeme pri vŕtaní studne

Venujeme sa profesionálnemu vyhľadávaniu vody digitálnou technikou, ktorá dovoľuje zmapovať podložie.

Výsledky terénnych meraní vyhodnocuje a zobrazuje počítač v 2D, alebo 3D obraze, ktorý znázorňuje tvar zdroja, jeho velkosť, hĺbku zdroja a zloženie jednotlivých vrstiev podložia (íl, piesok, štrk, skala, prítomnosť vody a iné). To vám umožní zvoliť čo najlepšiu techológiu vŕtania, viete sa vyhnúť komplikovaným miestam, zaistí sa, že studňa nebude bez vody (a kvalitný zdroj, nie iba priesak) a tým dokážeme zabezpečiť spokojnosť zákazníka. Prístroje merajú s 80-90% presnosťou.

Sú to spoľahlivé metódy a cenovo dostupné pre vŕtanie studní. Pomocou metód, ktoré používame (6 druhov), nie len že vodu nájdeme, ale vyberieme presne najlepšie miesto pre studňu z pohľadu výdatnosti, hĺbky, vplyvu ostatných studní na výšku hladiny a pod.

Z meraní sa dá zistiť, či sa jedná o povrchovú vodu (závislá od zrážok, mnohokrát kontaminovaná), alebo spodnú vodu (druhý vodonosný horizont, vhodná na pitie). Čiastočne sa dá rozlíšiť, či voda obsahuje zvýšené hodnoty železa ,mangánu,...

Voda nie je všade a rovnomerne rozložená, ako mnohí tvrdia, veľa záleží od zloženia podložia. Výhodou merania je taktiež zmeranie každého bodu po celej dĺžke meraného úseku a do voliteľnej hĺbky, napr. 30 m, 50 m, 100 m... (rez podložia), čo vám  umožní vidieť väčší výsek priestoru než je to pri vrte, (tam zloženie poznáte až pri vŕtaní studne a len v danom mieste 20cm  - 1m).

Po výsledkoch terénných meraní a našej dohode možeme pristúpiť na vŕtanie studne.

Ak máte akékolvek otázky ohľadom našej práce - profesionálne vŕtanie studní alebo čistenie studní,  rád odpoviem. Stačí nám napísať cez kontaktný formulár, alebo zavolať na naše telefónne čísla. Za výsledky našej práce dávame záruku.

Vŕtanie studní a čistenie studní Prešov, Košice, Sabinov, Sobrance, Humenné, Michalovce, Snina, Trebišov, väčšie či menšie mestá a obce - vŕtanie studní východné Slovensko.